Cenu aptaujas

Nosaukums
Zāles pļaušana SIA “ALŪKSNES NAMI” apsaimniekojamo māju zaļās zonas teritorijās 2024. gada vasara sezonā
Numurs
ALNA/2024/12
Datums
19.04.2024
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" veic cenu aptauju “ Zāles pļaušana SIA “ALŪKSNES NAMI” apsaimniekojamo māju zaļās zonas teritorijās gada vasara sezonā” . Aicinām sniegt cenu piedāvājumu līdz 29.04.2024 plkst. 16:00.

Kontaktpersona cenu aptaujas ietvaros: Valdes loceklis Raivis Bisenieks, 28324910, raivis@aluksnesnami.lv

Nosaukums
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 50, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde
Numurs
ALNA/2024/5
Datums
13.02.2024
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" veic cenu aptauju "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 50, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”. Aicinām sniegt cenu piedāvājumu līdz 23.02.2024. plkst. 14.00.

 

Nosaukums
Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu apdrošināšana
Numurs
ALNA/2024/4
Datums
05.02.2024
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI’’ veic cenu aptauju "Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu apdrošināšana". Aicinām sniegt cenu piedāvājumu līdz 08.02.2024. plkst. 16.00

Nosaukums
SIA "ALŪKSNES NAMI" apsaimniekojamo māju kopīpašuma apdrošināšana
Numurs
ALNA/2024/3
Datums
05.02.2024
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI’’ veic cenu aptauju "SIA "ALŪKSNES NAMI" apsaimniekojamo māju kopīpašuma apdrošināšana". Aicinām sniegt cenu piedāvājumu līdz 08.02.2024. plkst. 16.00.

Nosaukums
Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu apdrošināšana
Numurs
ALNA/2024/2
Datums
30.01.2024
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI’’ veic cenu aptauju "Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu apdrošināšana". Aicinām sniegt cenu piedāvājumu līdz 06.02.2024. plkst. 14.00.

Nosaukums
SIA "ALŪKSNES NAMI" apsaimniekojamo māju kopīpašuma apdrošināšana
Numurs
ALNA/2024/1
Datums
30.01.2024
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI’’ veic cenu aptauju "SIA "ALŪKSNES NAMI" apsaimniekojamo māju kopīpašuma apdrošināšana". Aicinām sniegt cenu piedāvājumu līdz 06.02.2024. plkst. 14.00.

Nosaukums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”
Numurs
ALNA/2023/19
Datums
19.12.2023
Apraksts

SIA “ALŪKSNES NAMI” izsludina cenu aptauju “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde". Cenu piedāvājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@aluksnesnami.lv ​ līdz 18.01.2024. plkst.16.00.

Nosaukums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jāņkalna ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”
Numurs
ALNA/2023/18
Datums
19.12.2023
Apraksts

SIA “ALŪKSNES NAMI” izsludina cenu aptauju “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jāņkalna ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde". Cenu piedāvājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@aluksnesnami.lv ​ līdz 11.01.2024. plkst.16.00.

Nosaukums
"Darbinieku veselības apdrošināšana"
Numurs
ALNA/2023/17
Datums
06.12.2023
Apraksts

SIA “ALŪKSNES NAMI” izsludina cenu aptauju “Darbinieku veselības apdrošināšana ”. Cenu piedāvājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@aluksnesnami.lv ​ līdz 19.12.2023. plkst.14.00.

Nosaukums
“Sniega tīrīšana SIA “ALŪKSNES NAMI” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pagalmos"
Numurs
ALNA/2023/16
Datums
13.11.2023
Apraksts

SIA “ALŪKSNES NAMI” izsludina cenu aptauju “Sniega tīrīšana SIA “ALŪKSNES NAMI” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pagalmos". Cenu piedāvājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@aluksnesnami.lv  vai iesniegt personīgi SIA "ALŪKSNES NAMI" birojā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē līdz 17.11.2023. plkst.14.00.

Nosaukums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma un energoaudita izstrāde”
Numurs
ALNA/2023/15
Datums
26.09.2023
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma un energoaudita izstrāde”. Cenu piedāvājumu jāiesniedz elektroniski, nosūtot to uz Pasūtītāja e-pastu: info@aluksnesnami.lv. Elektroniski iesūtītam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.  

Nosaukums
"Drenāžas sistēmas ierīkošana dzīvojamai mājai Torņa ielā 15, Alūksnē"
Numurs
ALNA/2023/14
Datums
25.08.2023
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju "Drenāžas sistēmas ierīkošana dzīvojamai mājai Torņa ielā 15, Alūksnē".

Cenu piedāvājumus iesūtīt e-pastā: info@aluksnesnami.lv līdz 08.09.2023 plkst. 14.00

Nosaukums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Helēnas ielā 28, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma un energoaudita izstrāde”
Numurs
ALNA/2023/13
Datums
25.08.2023
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Helēnas ielā 28, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma un energoaudita izstrāde”. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 15.septembra plkst. 10:00.

 

Nosaukums
"Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures un karsta ūdens siltummaiņu skalošanai"
Numurs
ALNA/2023/11
Datums
10.05.2023
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures un karsta ūdens siltummaiņu skalošana". Piedāvājumus lūdzam sūtīt līdz 25.05.2023. plkst. 16.00 uz e pastu info@aluksnesnami.lv

Nosaukums
"Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas telpu (kāpņu telpas, pagrabi, bēniņi) elektroinstalācijas pārbaudi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238., 56.punktam"
Numurs
ALNA/2023/10
Datums
10.05.2023
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas telpu (kāpņu telpas, pagrabi, beniņi) elektroinstalācijas pārbaudi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238., 56.punktam".

Piedāvājumus lūdzam sūtīt uz info@aluksnesnami.lv līdz 25.05.2023. plkst.16.00.

Nosaukums
“Zāles pļaušana SIA “ALŪKSNES NAMI” apsaimniekojamo māju zaļās zonas teritorijās 2023. gada vasara sezonā”
Numurs
ALNA/2023/9
Datums
08.05.2023
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju “Zāles pļaušana SIA “ALŪKSNES NAMI”  apsaimniekojamo māju zaļās zonas teritorijās 2023. gada vasara sezonā”. Kontaktpersona cenu aptaujas jautājumos: SIA „ALŪKSNES NAMI” Valdes loceklis Raivis Bisenieks, telefons: 28324910, e-pasts: raivis@aluksnesnami.lv. Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "ALŪKSNES NAMI" birojā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā vai elektroniski, nosūtot to uz Pasūtītāja e-pastu: info@aluksnesnami.lv. Elektroniski iesūtītam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts. Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš 12.05.2023 plkst.14:00.

Nosaukums
“Zāles pļaušana SIA “ALŪKSNES NAMI” apsaimniekojamo māju zaļās zonas teritorijās 2023. gada vasara sezonā”
Numurs
ALNA/2023/7
Datums
19.04.2023
Apraksts

 SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju “Zāles pļaušana SIA “ALŪKSNES NAMI”  apsaimniekojamo māju zaļās zonas teritorijās 2023. gada vasara sezonā”. Kontaktpersona cenu aptaujas jautājumos: SIA „ALŪKSNES NAMI” Valdes loceklis Raivis Bisenieks, telefons: 28324910, e-pasts: raivis@aluksnesnami.lv. Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "ALŪKSNES NAMI" birojā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā vai elektroniski, nosūtot to uz Pasūtītāja e-pastu: info@aluksnesnami.lv. Elektroniski iesūtītam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts. Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš 28.04.2023 plkst.15:00.

Nosaukums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Torņa ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma un energoaudita izstrāde”
Numurs
ALNA/2023/6
Datums
31.03.2023
Apraksts

 SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptuju“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Torņa ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma un energoaudita izstrāde”. Kontaktpersona Cenu aptaujas procedūras jautājumos: SIA „ALŪKSNES NAMI” nekustamo īpašumu speciālists Konstantins Rakovs, telefons: 27867077, e-pasts: konstantins@aluksnesnami.lv. Pretendents piedāvājumu var iesniegt elektroniski, nosūtot to uz Pasūtītāja e-pastu: info@aluksnesnami.lv. Elektroniski iesūtītam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts. Cenu piedāvājumu lūdzu atsūtīt līdz 2023.gada 18.aprīļa plkst. 16:00.

 

Nosaukums
"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Helēnas ielā 55/II (no 1.līdz 27.dzīvoklim), Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma un energoaudita izstrāde”
Numurs
ALNA/2023/5
Datums
31.03.2023
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI"  izsludina cenu aptauju "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Helēnas ielā 55/II (no 1.līdz 27.dzīvoklim), Alūksnē, Alūksnes novadā, tehniskās apsekošanas atzinuma un energoaudita izstrāde”. Kontaktpersona SIA „ALŪKSNES NAMI” nekustamo īpašumu speciālists Konstantins Rakovs, telefons: 27867077, e-pasts: konstantins@aluksnesnami.lv. Pretendents piedāvājumu var iesniegt elektroniski, nosūtot to uz Pasūtītāja e-pastu: info@aluksnesnami.lv. Elektroniski iesūtītam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts.Cenu aptaujas piedāvajumus lūdzam iesūt līdz 2023.gada 18.aprīļa plkst. 16:00.

Nosaukums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Jāņkalna ielā 55A, Alūksnē, Alūksnes novadā”
Numurs
ALNA/2023/3
Datums
08.03.2023
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Jāņkalna ielā 55A, Alūksnē, Alūksnes novadā”. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 17.marta plkst. 16:00. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un veids: Pretendents piedāvājumu var iesniegt elektroniski nosūtot to uz Pasūtītāja e-pastu: info@aluksnesnami.lv. Elektroniski iesūtītam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts. Kontaktpersona cenu aptaujas procedūras jautājumos: Konstantins Rakovs, telefons: 27867077, e-pasts: konstantins@aluksnesnami.lv.

Nosaukums
Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu apdrošināšana
Numurs
ALNA/2023/2
Datums
24.01.2023
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI’’ veic cenu aptauju "Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu apdrošināšana". Aicinām sniegt cenu piedāvājumu līdz 01.02.2023. plkst. 14.00.

Nosaukums
SIA "ALŪKSNES NAMI" apsaimniekojamo māju kopīpāsuma apdrošināšana"
Numurs
ALNA/2023/1
Datums
24.01.2023
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI’’ veic cenu aptauju ""SIA "ALŪKSNES NAMI" apsaimniekojamo māju kopīpašuma apdrošināšana". Aicinām sniegt cenu piedāvājumu līdz 01.02.2023. plkst. 14.00.

Nosaukums
Darbinieku veselības apdrošināšana
Numurs
ALNA/2022/23
Datums
08.12.2022
Apraksts

SIA “ALŪKSNES NAMI” izsludina cenu aptauju “Darbinieku veselības apdrošināšana ”. Cenu piedāvājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@aluksnesnami.lv ​ līdz 21.12.2022. plkst.14.00.

Nosaukums
Sniega tīrīšana SIA “ALŪKSNES NAMI” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pagalmos
Numurs
ALNA/2022/22
Datums
21.11.2022
Apraksts

SIA “ALŪKSNES NAMI” izsludina cenu aptauju “Sniega tīrīšana SIA “ALŪKSNES NAMI” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pagalmos". Cenu piedāvājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@aluksnesnami.lv  līdz 25.11.2022. plkst.14.00.

 

Nosaukums
Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA “ALŪKSNES NAMI” 2022. gada un 2023. gada pārskatiem
Numurs
ALNA/2022/21
Datums
21.09.2022
Apraksts

SIA “ALŪKSNES NAMI” uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties cenu aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA “ALŪKSNES NAMI” 2022. un 2023. gada pārskatiem”. Piedāvājumus lūdzam sūtīt līdz 2022. gada 05. oktobris (ieskaitot), iesniedzot Pieteikumu (Pielikums Nr. 1) personīgi vai pa pastu uz norādīto adresi, vai elektroniskā veidā uz norādīto e-pasta adresi.

Nosaukums
Jumta remonta darbi Apes ielā 6, Alūksnē
Numurs
ALNA/2022/20
Datums
13.09.2022
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju "Jumta remonta darbi Apes ielā 6, Alūksne" .Cenu piedāvājumus iesūtīt e-pastā: info@aluksnesnami.lv līdz 20.09.2022 plkst. 15.00. Kontakttālrunis saziņai un jautājumiem: 27867077, Konstantins Rakovs

 

 

 

Nosaukums
Bruģēšanas darbi Torņa ielā 15, Alūksnē
Numurs
ALNA/2022/19
Datums
09.09.2022
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju “Bruģēšanas darbi Torņa ielā 15, Alūksnē”.

Cenu piedāvājumus lūdzam iesūtīt e-pastā: info@aluksnesnami.lv līdz 16.09.2022 plkst. 14.00

Kontakttālrunis saziņai un jautājumiem: 27867077, Konstantins Rakovs

 

 

Nosaukums
Elektroenerģijas iegāde SIA “ALŪKSNES NAMI” vajadzībām
Numurs
ALNA/2022/17
Datums
11.08.2022
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju "“Elektroenerģijas iegāde SIA “ALŪKSNES NAMI” vajadzībām” .

Cenu piedāvājuma termiņš 05.09.2022. plkst.16.00. Cenu piedāvājumu sūtīt uz e pastu: info@aluksnesnami.lv

Nosaukums
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures un karsta ūdens siltummaiņu skalošana
Numurs
ALNA/2022/16
Datums
15.07.2022
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures un karsta ūdens siltummaiņu skalošana"

Piedāvājumus lūdzam sūtīt līdz 29.07.2022. plkst. 16.00 uz e pastu info@aluksnesnami.lv

Nosaukums
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas telpu (kāpņu telpas, pagrabi, beniņi) elektroinstalācijas pārbaudi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238., 56.punktam
Numurs
ALNA/2022/15
Datums
15.07.2022
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas telpu (kāpņu telpas, pagrabi, beniņi) elektroinstalācijas pārbaudi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238., 56.punktam"

Piedāvājumus lūdzam sūtīt uz info@aluksnesnami.lv līdz 29.07.2022. plkst.16.00.

Nosaukums
BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa iela 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas atjaunošana (1.kārta)”
Numurs
ALNA/2022/12
Datums
06.05.2022
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju "BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas  Torņa iela 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas atjaunošana (1.kārta)”.Par līguma izpildes vietas apskati var vienoties, rakstot e-pastu SIA “ALŪKSNES NAMI” nekustamā īpašuma speciālistam Konstantinam Rakovam,  27867077, e-pasts: konstantins@aluksnesnami.lv. Cenu aptaujas piedāvājumi ir iesniedzami līdz gada 20. maijam, plkst. 9:00 elektroniski sūtot uz info@aluksnesnami.lv.

Nosaukums
Zāles pļaušana SIA “ALŪKSNES NAMI” apsaimniekojamajo māju zaļās zonas teritorijās 2022. gada vasara sezonā”
Numurs
ALNA/2022/11
Datums
22.04.2022
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju "Zāles pļaušana SIA “ALŪKSNES NAMI” apsaimniekojamajo māju zaļās zonas teritorijās 2022. gada vasara sezonā”". Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš 09.05.2022 plkst.15:00
Cenu piedāvājums iesniedzams sūtot uz e-pastu: info@aluksnesnami.lv

Nosaukums
Autoruzraudzība "Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Helēnas ielā 62, Alūksne"
Numurs
ALNA/2022/8
Datums
31.01.2022
Apraksts

SIA "AŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju "Autoruzraudzība "Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Helēnas ielā 62, Alūksne""". Cenu piedāvājumu sūtīt 07.02.2022. plkst.16.00 uz e pastu: info@aluksnesnami.lv.

Nosaukums
Projekta vadība "Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Helēnas ielā 62, Alūksne"
Numurs
ALNA/2022/7
Datums
31.01.2022
Apraksts

SIA "AŪKSNES NAMI" izsludina cenu aptauju "Projekta vadība "Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Helēnas ielā 62, Alūksne""". Cenu piedāvājumu sūtīt līdz 07.02.2022. plkst.16.00 uz e pastu: info@aluksnesnami.lv.

 

Nosaukums
“Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu apdrošināšana”
Numurs
ALNA/2022/5
Datums
31.01.2022
Apraksts

Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu apdrošināšana

Nosaukums
“SIA “ALŪKSNES NAMI” apsaimniekojamo māju kopīpašuma apdrošināšana”
Numurs
ALNA/2022/4
Datums
31.01.2022
Apraksts

SIA “ALŪKSNES NAMI” apsaimniekojamo māju kopīpašuma apdrošināšana”

Nosaukums
SIA "ALŪKSNES NAMI’’ veic cenu aptauju "Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzivojamai mājai Jāņkalna 55A, Alūksnē, Alūksnes novadā"
Numurs
ALNA/2022/2
Datums
12.01.2022
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI’’ veic cenu aptauju "Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzivojamai mājai Jāņkalna 55A, Alūksnē, Alūksnes novadā"

Aicinām sniegt cenu piedāvājumu līdz 20.01.2022. plkst. 16.00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Nekustamo īpāšumu speciālistu Konstantinu Rakovu, konstantins@aluksnesnami.lv, tālrunis: +371 27867077

Nosaukums
SIA "ALŪKSNES NAMI’’ veic cenu aptauju "Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzivojamai mājai Pilsētas bulvāris 5, Alūksnē, Alūksnes novadā"
Numurs
ALNA/2022/1
Datums
11.01.2022
Apraksts

SIA "ALŪKSNES NAMI’’ veic cenu aptauju "Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzivojamai mājai Pilsētas bulvāris 5, Alūksnē, Alūksnes novadā".

Aicinām sniegt cenu piedāvājumu līdz 19.01.2022. plkst. 16.00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Nekustamo īpāšumu speciālistu Konstantinu Rakovu, konstantins@aluksnesnami.lv, tālrunis: +371 27867077

Nosaukums
"Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA “ALŪKSNES NAMI” 2021. gada pārskatu"
Numurs
ALNA/2021/15
Datums
01.11.2021
Apraksts

Cenu aptauja "Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA “ALŪKSNES NAMI” 2021. gada pārskatu”.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 15.11.2021.

Nosaukums
BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā
Numurs
ALNA/2021/14
Datums
01.10.2021
Apraksts

 

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā

Cenu piedāvājumu lūdzu iesniegt līdz 15.10.2021.

 

 

Nosaukums
“Kokskaidu granulu piegāde“ALŪKSNES NAMI” vajadzībām 2021/2022.gada apkures sezonai”
Numurs
ALNA/2021/13
Datums
02.09.2021
Apraksts

Cenu aptaujai “Kokskaidu  granulu piegāde“ALŪKSNES NAMI”

vajadzībām 2021/2022.gada apkures sezonai”

 

Nosaukums
“Elektroenerģijas iegāde SIA “ALŪKSNES NAMI” vajadzībām”
Numurs
ALNA/2021/9
Datums
03.06.2021
Apraksts

Cenu aptauja “Elektroenerģijas iegāde SIA “ALŪKSNES NAMI” vajadzībām” 

Nosaukums
Zāles pļaušana SIA “ALŪKSNES NAMI” apsaimniekojamajo māju zaļās zonas teritorijā
Numurs
ALNA/2021/8
Datums
17.05.2021
Apraksts

“ Zāles pļaušana SIA “ALŪKSNES NAMI” apsaimniekojamajo māju zaļās zonas teritorijā 2021 gada vasara sezonai”

Nosaukums
"Uzņēmuma digitālās pārvaldības rīka izstrāde"
Numurs
ALNA/2021/5
Datums
11.02.2021
Apraksts

"Uzņēmuma digitālās pārvaldības rīka izstrāde"

Nosaukums
"Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu apdrošināšana"
Numurs
ALNA/2021/4
Datums
01.02.2021
Apraksts

"Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu apdrošināšana"

Nosaukums
"SIA "ALŪKSNES NAMI" apsaimniekojamo māju kopīpašuma apdrošināšana"
Numurs
ALNA/2021/3
Datums
01.02.2021
Apraksts

"SIA "ALŪKSNES NAMI" apsaimniekojamo māju kopīpašuma apdrošināšana"

Nosaukums
BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai” Dārza ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā
Numurs
ALNA2021/2
Datums
29.01.2021
Apraksts

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai” Dārza ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā