Cenu aptaujas

  • 2020.gada 28.jūlijā - "Lokālās apkures katla ierīkošana centralizētās apkures sistēmas nodrošināšanai Centra ielā 3, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā" - līgums ar SIA "Katlumāja"
  • 2020.gada 3.augustā - "Jumta konstrukcijas un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Torņa ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā" - līgums ar SIA "Ozolmājas"
  • 2020.gada 24.septembrī - "2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšana" - SIA "Nexia Audit Advice"
Pagaidām nav aktuālu cenu aptauju.