Iepirkumi

Iepirkumi

Pabeigts
Nosaukums
Iepirkuma “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana”
Numurs
Iepirkuma ID Nr. ALNA-2019/5
Datums
20.03.2020
Apraksts

Iepirkuma “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana”

Iepirkuma ID Nr. ALNA-2019/5  LĒMUMS (skatīt šeit)