Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā spēkā stājās “Trauksmes celšanas likums” ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un par šo pārkāpumu persona uzzinājusi, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informē par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmu.

SIA "ALŪKSNES NAMI” (turpmāk - AN) trauksmi var celt uzņēmuma darbinieki un citas personas par tādiem Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem AN, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm un kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, veicot darba pienākumus.

1. Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

1.1. Aizpildītu Valsts kancelejas izstrādātu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (pielikumā) var:
1.1.1. nosūtīt pa pastu, ievietojot aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu slēgtā aploksnē, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums SIA “ALŪKSNES NAMI”” un adresāts SIA “ALŪKSNES NAMI”, Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301;
1.1.3. iemest pie SIA “ALŪKSNES NAMI” administrācijas ēkas izvietotajā pastkastē, kas atrodas Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301;

1.1.4. iesniegt klātienē vai izteikt mutvārdos kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos, par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni: +371 643 21456. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos, ir jāņem līdzi personību apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

1.2. Ja tiks secināts, ka iesniegtais ziņojums iesniegts nepareizajam adresātam vai arī nav uzņēmuma kompetencē, tad, informējot par to ziņotāju, trauksmes cēlēja ziņojums, izmantojot drošus saziņas kanālus, tiek pārsūtīts kompetentās iestādes vai uzņēmuma trauksmes cēlēju kontaktpersonai.
1.3. Lai aizsargātu trauksmes cēlējus, AN informē, ka atbilde tiks sūtīta uz trauksmes cēlēja norādīto pasta adresi kā ierakstīta vēstule vai arī uz norādīto oficiālo elektronisko adresi, pārliecinoties, ka sūtītā atbilde sasniedz patieso adresātu – trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa (pdf)

2. Plašāka informācija par trauksmes celšanu www.trauksmescelejs.lv

Trauksmes cēlēju kontaktpersona SIA “ALŪKSNES NAMI” – biroja administratore Anna Gailiša, tālrunis +371 64321456