Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”
Reģistrācijas Nr.: 40003410625
Adrese: Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301

Tālrunis: +371 64321456
E-pasts: aluksnes.nami@aluksnesnami.lv

Norēķinu rekvizīti:

SEB banka (UNLALV2X) LV13UNLA0025004345612
Swedbanka (HABALV22) LV24HABA0551021190011
AS Citadele (PARXLV22) LV46PARX0005450040001