Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”
Reģistrācijas Nr.: 40003410625
Adrese: Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301

Tālrunis: +371 64321456
E-pasts: info@aluksnesnami.lv

Norēķinu rekvizīti:

A/S SEB banka (UNLALV2X) LV13UNLA0025004345612
A/S Swedbanka (HABALV22) LV24HABA0551021190011
A/S Citadele banka (PARXLV22) LV46PARX0005450040001