Komunālie pakalpojumi,
namu apsaimniekošana

Paveiktie projekti

Kapitālsabiedrības sniedz atbalstu ārkārtējas situācijas laikā

12. martā Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar koronvīrusa izraisītās saslimšanas COVID-19 izplatību un pašlaik līdz 2020. gada 14. aprīlim valstī ir noteikti nopietni ierobežojumi. Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina komunālos pakalpojumus, ir gatavas nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu tiem iedzīvotājiem, kuriem ārkārtējās situācijas dēļ ir radušās grūtības veikt ikmēneša maksājumus.

AS “Simone”, SIA “Rūpe” un SIA “Alūksnes nami” šādā gadījumā aicina klientus sazināties ar uzņēmumu, lai vienotos par turpmāko rīcību.

AS “Simone” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva uzsver, ka atbilstoši Enerģētikas likumam, siltumapgāde tiek nodrošināta pilnā apmērā un līdzšinējā kārtībā. Klientiem, kam ir radušās pamatotas problēmas veikt rēķina apmaksu laikus, ir jāgriežas uzņēmumā ar rakstisku iesniegumu tā izvērtēšanai. Katrs no gadījumiem ir individuāli izvērtējams, un iespēju robežās var tikt rasts kompromiss. 

Ar uzņēmumu sazināties var, zvanot pa tālruņa numuru 28665428

Klientiem, kas ārkārtējās situācijas laikā nonākuši rēķinu apmaksas grūtībās, individuāli jāsazinās ar SIA “Rūpe”, lai izvērtētu tālāko rīcības plānu, - norāda SIA “Rūpe” valdes priekšsēdētājs Artis Sviklis. 

Ar uzņēmumu sazināties var, zvanot pa tālruņa numuru 64381087.

Savukārt SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Armands Musts informē, ka, ja klientam no 12. marta, kopš valstī izsludināta ārkārtējā situācija, ir radušās grūtības ar norēķiniem par saņemtajiem pakalpojumiem, tie tiek lūgti vērsties ar iesniegumu par maksājuma termiņa pagarinājumu, izmantojot e-pastu: 

aluksnes.nami@aluksnesnami.lv vai rakstot iesniegumu interneta vietnē www.bill.me

Jāpiebilst, ka šis atbalsts neattieksies uz klientiem, kuriem parāds ir uzkrājies līdz 2020. gada 12. martam. 

Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālruņiem:
64321694; 64321456.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju koronovīrusa izraisītās
saslimšanas Covid-19 dēļ:

SIA “ALŪKSNES NAMI” no 16.03.2020. pārtrauc iedzīvotāju apkalpošanu klātienē.
Informāciju par pakalpojumu saņemšanu turpmākajā laika periodā līdz jaunu rīkojumu izziņošanai var saņemt sazinoties pa tālruņiem 64321456 un e-pastu: aluksnes.nami@aluksnesnami.lv


Avārijas gadījumos zvanīt pa tālruni: +371 29115430

Par mums

SIA “ALŪKSNES NAMI” ir Alūksnes novada pašvaldības 100 % kapitālsabiedrība, tās galvenais darbības virziens ir Sabiedrībai nodotā dzīvojamā fonda apsaimniekošana, 113 daudzdzīvokļu mājas (2130 dzīvokļi) Alūksnē ar kopējo apsaimniekojamo platību 100 203,32 m², tajā skaitā 202 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 7 875,92 m², 32 daudzdzīvokļu mājas (203 dzīvokļi) Alūksnes novada pagastos ar kopējo apsaimniekojamo platību 10 765,45 m², tajā skaitā 163 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 8 616,65 m², īres maksas iekasē no 110 neprivatizētajiem dzīvokļiem ar kopējo platību 5 776,95 m².

Sabiedrība veic būvniecības darbus, 2006. gada 29. martā ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā ar Nr. 2053-R.

Sabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.

Sabiedrības pamatuzdevums ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus Alūksnes novada teritorijā, tās galvenais uzdevums ir šo sabiedrībai nozīmīgo pakalpojumu nodrošināšana.

Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā spēkā stājās “Trauksmes celšanas likums” ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un par šo pārkāpumu persona uzzinājusi, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informē par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmu.

SIA "ALŪKSNES NAMI” (turpmāk - AN) trauksmi var celt uzņēmuma darbinieki un citas personas par tādiem Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem AN, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm un kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, veicot darba pienākumus.

1. Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

1.1. Aizpildītu Valsts kancelejas izstrādātu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (pielikumā) var:
1.1.1. nosūtīt pa pastu, ievietojot aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu slēgtā aploksnē, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums SIA “ALŪKSNES NAMI”” un adresāts SIA “ALŪKSNES NAMI”, Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301;
1.1.3. iemest pie SIA “ALŪKSNES NAMI” administrācijas ēkas izvietotajā pastkastē, kas atrodas Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301;

1.1.4. iesniegt klātienē vai izteikt mutvārdos kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos, par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni: +371 643 21456. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos, ir jāņem līdzi personību apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

1.2. Ja tiks secināts, ka iesniegtais ziņojums iesniegts nepareizajam adresātam vai arī nav uzņēmuma kompetencē, tad, informējot par to ziņotāju, trauksmes cēlēja ziņojums, izmantojot drošus saziņas kanālus, tiek pārsūtīts kompetentās iestādes vai uzņēmuma trauksmes cēlēju kontaktpersonai.
1.3. Lai aizsargātu trauksmes cēlējus, AN informē, ka atbilde tiks sūtīta uz trauksmes cēlēja norādīto pasta adresi kā ierakstīta vēstule vai arī uz norādīto oficiālo elektronisko adresi, pārliecinoties, ka sūtītā atbilde sasniedz patieso adresātu – trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa (pdf)

2. Plašāka informācija par trauksmes celšanu www.trauksmescelejs.lv

Trauksmes cēlēju kontaktpersona SIA “ALŪKSNES NAMI” – nekustamā īpašuma pārvaldnieks Uldis JAUNZEMS, tālrunis +371 28324910

Iepirkumi

Iepirkuma “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana”

Iepirkuma ID Nr. ALNA-2019/5  LĒMUMS (skatīt šeit)

Aktualitātes

No februāra SIA “ALŪKSNES NAMI” atsāks klientu pieņemšanu Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē.Klientu pieņemšana notiks Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra telpās otrajā un ceturtajā pirmdienā no pulksten 15.00 līdz pulksten 17.30. Izvērtējot klientu interesi un aktivitāti, tiekoties ar uzņēmuma darbiniekiem minētajos pieņemšanas laikos klientu apkalpošanas centra telpās, aprīlī pieņemšanas laiks var tikt mainīts.

SIA “ALŪKSNES NAMI” administrācija katru darba dienu pieņem klientus birojā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē.

SIA "ALŪKSNES NAMI" informē, ka no 2020. gada tiek mainīta Pārvaldnieka atlīdzība. Pārvaldnieka atlīdzība sastāv no pārvaldnieka peļņas 0,02 EUR/kvm un pārvaldnieka izdevumiem 0,15 EUR/kvm, kas tiek aplikts ar PVN 21%. Daudzdzīvokļu mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, izmaiņas pārvaldnieka atlīdzībā stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri. Daudzdzīvokļu mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, izmaiņas pārvaldnieka atlīdzībā stājas spēkā ar 2020. gada 1. februāri.

Cienījamais klient!

Ar prieku paziņojam, ka SIA “Alūksnes nami” ir uzsākusi sadarbību ar tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu Bill.me, lai padarītu Jūsu ikdienu ērtāku, izmantojot jaunākās inovācijas norēķinu sistēmā.

Bill.me platforma ir viens no efektīvākajiem un drošākajiem instrumentiem, kas ar mūsdienīgas vietnes palīdzību nodrošina ātru un ērtu informācijas apmaiņu starp klientu un uzņēmumu. Izmantojot šo vietni, būs pieejamas tādas iespējas un priekšrocības kā rēķinu saņemšana un pārskatīšana, rēķinu apmaksa ar vienu klikšķi, automātiska rēķinu apmaksa, operatīva saziņa ar tehnisko dienestu, kā arī ātra skaitītāju rādījumu nodošana, uzņēmuma jaunumu ātrāka saņemšana.

Jāatzīmē, ka visi šie iepriekš minētie pakalpojumi ir bez maksas, izņemot komisijas maksu divu procentu apmērā kura tiks piemērota, ja norēķinus veiksiet turpat, Bill.me platformā. Tajā pašā laikā tiks saglabātas iespējas veikt maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem iepriekšējā kārtībā – ar pārskaitījumiem no savas internetbankas.

Jūsu ērtībai būs pieejamas visas Bill.me platformas iespējas un priekšrocības. Lietotāja profila reģistrācijas saiti saņemsiet savā e-pastā.

Pēc saites saņemšanas, aicinām reģistrēties Bill.me, jo turpmāk rēķins elektroniski būs pieejams tikai Bill.me platformā.

Rūpējoties par Jūsu datu drošību, vēlamies informēt, ka rēķinu apkalpošanas platforma Bill.me pilnībā atbilst Eiropas Savienības Vispārīgas datu aizsardzības regulai un visaugstākajiem maksājumu drošības standartiem, ko apliecina starptautiskais PCI DSS Level1 sertifikāts un aizsardzības sistēmas SSL, 3D Secure.

Ar cieņu,
SIA “Alūksnes nami”

 “ALŪKSNES NAMI” informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabinetanoteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, sabiedrība ir sastādījusi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019. gadu. Pārskats attiecas tikai uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un mājas atrodas Alūksnes novada pašvaldības bilancē.

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019. gadu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “ALŪKSNES NAMI” kancelejā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē sākot no 2020. gada 1.aprīļa.

Jautājumu gadījumā lūdzam griezties SIA “ALŪKSNES NAMI” birojā Rūpniecības ielā 4,Alūksnē pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka Ulda Jaunzema.

SIA “ALŪKSNES NAMI” informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, tā ir sastādījusi dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi un aprēķinājusi maksu par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2019. gadam. Aprēķins attiecas tikai uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un mājas atrodas Alūksnes novada pašvaldības bilancē. 

Ar pārvaldīšanas maksas aprēķinu projektu 2019. gadam dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “ALŪKSNES NAMI” kancelejā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē sākot no 2018. gada 15. oktobra. 

Jautājumu gadījumā lūdzam griezties SIA “ALŪKSNES NAMI” birojā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē pie nekustamo īpašumu pārvaldnieka U. Jaunzema.

Šobrīd, saskaņā ar 2016. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”, tiek īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas projekti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Helēnas ielā 43, Alūksnē.

ES

Pakalpojumi

Veicam visus nepieciešamos darbus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 408 no 11.07.2017

Tehniskie darbi ēkas uzturēšanas vajadzībām

1. Siltumapgādes sistēmas uzturēšana
2. Ūdens un kanalizācijas sistēmas uzturēšana, nepārtrauktas darbības nodrošināšana
3. Elektroinstalācijas, koplietošanas telpu un teritorijas apgaismojuma nodrošināšana
4. Dūmvadu uzturēšana un apsekošana
5. Ventilācijas sistēmas uzturēšana
6. Lietus ūdens noteku sistēmas uzturēšana
7. Avārijas seku novēršana diennakts laikā

Teritorijas sakopšanas darbi

1. Teritorijas uzkopšana ievērojot sezonas apstākļus
2. Dārznieka pakalpojumu sniegšana
3. Sniega tīrīšana, savākšana un izvešana
4. Atkritumu urnu apkope un iztukšošana

Administrēšana un pārvaldes darbi

1. Nekustamā īpašuma pārvaldnieka pakalpojumu sniegšana
2. Grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sniegšana saskaņā ar LR pastāvošo likumdošanu
3. Apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājuma fonda glabāšana
4. Būvdarbu tāmju sastādīšana
5. Juridiskās darbības un konsultācijas(sadarbība ar būvuzņēmējiem un cita veida līguma slēgšana)
6. Teritorijas labiekārtošana, ēku remonta, celtniecības un citu kopīpašumam nepieciešamo darbu plānošana, darbu organizēšana un vadīšana

Piedāvājumi dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašniekiem

1. Santehniķa, elektriķa namdara un citi pakalpojumi
2. Kosmētiskā remonta darbi

Aicinām aizpildīt iesnieguma veidlapu par rēķina saņemšanas veidu!

2018.gada 25.maijā Latvijā stājas spēkā Vispārīgās datu aizsardzības Regula, kuras mērķis ir privātuma aizsardzība un nepamatotu personas datu lietošanas pārtraukšana. Saskaņā ar Regulu personas dati ir jebkāda privāta rakstura informācija par personu, kas šo indivīdu identificē.

Rēķinu saņemšana

Lai sagatavotu rēķinus atbilstoši datu aizsardzības prasībām, sākot ar šā gada 1.jūniju SIA „ALŪKSNES NAMI”klienti rēķinus savās pastkastītēs papīra formātā saņems tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. Šāda rēķinu apstrāde būs maksas pakalpojums – EUR 0.70, šo summu pieskaitot pie kārtējā rēķina.

Ja šādu maksas pakalpojumu nevēlaties, tad aicinām iepazīties ar informāciju par iespējām mainīt rēķinu saņemšanas veidu, pārejot uz bezmaksas elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā, un aizpildīt iesnieguma veidlapu.

Iesnieguma veidlapu iespējams aizpildīt:

  • SIA „ALŪKSNESNAMI” birojā Rūpniecības ielā 4, Alūksne, Alūksnes novads, uz vietas;
  • nosūtot to uz epastu aluksnes.nami@aluksnesnami.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Bezmaksas rēķina saņemšanas iespēja tiks nodrošināta SIA „ALŪKSNES NAMI” biroja darba laikā Rūpniecības ielā 4, Alūksne, Alūksnes novads.

Informācijas saņemšana

Atbilstoši noteiktajām prasībām, turpmāk SIA „ALŪKSNES NAMI” visa veida personificētu informāciju par klientu (arī par sevi pašu) persona būs tiesīga saņemt vai nodot, tikai pierādot savu identitāti un īpašuma tiesības vai/un uzrādot atbilstoši noformētu pilnvaru no dzīvokļa īpašnieka.

Personas identifikācijai klātienē tiks izmantoti personu apliecinoši dokumenti – pase vai ID karte.

Personas identifikācijai tālruņa sarunas laikā tiks izmantoti identifikatori – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, klienta kods un līguma numurs.

Turpmāk elektroniski sagatavotus iesniegumus būs iespējams iesniegt, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”
Reģistrācijas Nr.: 40003410625
Adrese: Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301

Tālrunis: +371 64321456
E-pasts: aluksnes.nami@aluksnesnami.lv

Norēķinu rekvizīti:

SEB banka (UNLALV2X) LV13UNLA0025004345612
Swedbanka (HABALV22) LV24HABA0551021190011
AS Citadele (PARXLV22) LV46PARX0005450040001

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00 - 18:00
Otrdiena 8:00 - 17:00
Trešdiena 8:00 - 17:00
Ceturdiena 8:00 - 17:00
Piektdiena 8:00 - 16:00

Tālrunis uzziņām un jautājumiem
+371 64321456
+371 29210846


SIA „ALŪKSNES NAMI” avārijas tālrunis (ārpus darba laika): +371 29115430
SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” avārijas tālrunis: +371 80000404

Valdes loceklis 

Armands MUSTS 

+371 28659051

armands.musts@aluksnesnami.lv

Galvenā grāmatvede 

Inita BRICE 

+371 64321694

inita.brice@aluksnesnami.lv

Juriste 

Māra KAULIŅA 

+371 26490044

mara.kaulina@aluksnesnami.lv

Kancelejas un personāla vadītāja - juriste

Iveta ZAĶE 

+371 64321694

iveta.zake@aluksnesnami.lv


Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Uldis JAUNZEMS
+371 28324910
uldis.jaunzems@aluksnesnami.lv

Būvdarbu vadītājs

Uldis BUMBURS

+371 27867077

uldis.bumburs@aluksnesnami.lv

Informācijas ievadīšanas operatore 

Olga VLADA 

+371 64321456

olga.vlada@aluksnesnami.lv

Lietvede-ražošanas dispečere 

Skaidrīte PŪPOLA 

+371 29210846

skaidrite.pupola@aluksnesnami.lv

Biroja administratore

Anna GAILIŠA 

+371 64321456

anna.gailisa@aluksnesnami.lv