backImage
backImage
backImage

SIA “ALŪKSNES NAMI” ir Alūksnes novada pašvaldības 100 % kapitālsabiedrība, tās galvenais darbības virziens ir Sabiedrībai nodotā dzīvojamā fonda apsaimniekošana

Aktualitātes

Klientu apmierinātības rezultāti Klientu apmierinātības rezultāti No 01.02.2024. līdz 01.03.2024. SIA "ALŪKSNES NAMI" klienti, kuri lieto elektroniskos saziņas līdzekļus saņēma piedāvājumu novērtēt Sabiedrības darbu, sniegto pakalpojumu izpildi, klientu apkalpošanas kvalitāti. Informējam, ka vispārējais klientu anketēšanas vērtējums 2023. gadā salīdzinājumā ar 2022. gadu pieaudzis par 4.83% (71.70% 2022. gadā pret 76.53% 2023. gadā), ņemot vērā iegūtās atbildes un sagrupējot tās kategorijās (ļoti slikti + slikti = negatīvā vērtējuma %, apmierinoši + labi + ļoti labi = pozitīvā vērtējuma %). 04.06.2024 Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paagstināšana Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paagstināšana Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā

Ir uzsākts projekts "Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā" ar mērķi veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamā ēkā.

Projekta nosaukums:"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkas" 4.2.1.1 specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros.

DME projekta numurs: DME 0000813

19.01.2023
Iznomā telpas Iznomā telpas

SIA "ALŪKSNES NAMI" iznomā telpas Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā. Telpas atrodās 1. stāvā. Plašākai informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni 64321456.

 

19.12.2022
Par dzīvojamo māju tāmem un apsaimniekošanas maksu 2023.gadā Par dzīvojamo māju tāmem un apsaimniekošanas maksu 2023.gadā 02.12.2022