Par civiltiesisko apdrošināšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļos Par civiltiesisko apdrošināšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļos

SIA “ALŪKSNES NAMI” informē, ka  sākot ar 01.08.2021 Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu īrniekiem  tiks piestādīta maksa par civiltiesisko apdrošināšanu. Civiltiesiskās apdrošināšanas maksa tiks aprēķināta:

  1. labiekārtots dzīvoklis EUR 0.14 par 1 m2/gadā
  2. daļēji labiekārtots EUR 0.11 par 1 m2/gadā
  3. nelabiekārtots EUR 0.09 par 1 m2/gadā

Maksa tiks iekļauta ikmēneša rēķinos par komunālajiem pakalpojumiem un sadalīta uz 12 mēnešiem.

23.07.2021
Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana

Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu mājai Dārza ielā 25, Alūksnē

01.04.2021
Informācija Informācija

Par "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2020. gadu"

25.03.2021
Svarīga informācija SIA "ALŪKSNES NAMI" apmeklētājiem Svarīga informācija SIA "ALŪKSNES NAMI" apmeklētājiem

Sakarā ar vīrusa COVID-19 straujo izplatību valstī un novadā SIA "ALŪKSNES NAMI" pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē no 03.11.2020. Lūdzam zvanīt 64321456 vai sazināties rakstot uz e - pastu aluksnes.nami@aluksnesnami.lv

03.11.2020
Informācija Informācija

Par Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi

15.10.2020
Pārvaldnieka atlīdzība Pārvaldnieka atlīdzība SIA "ALŪKSNES NAMI" informē, ka no 2020. gada tiek mainīta Pārvaldnieka atlīdzība. 19.03.2020 Bill.me Bill.me Sadarbību ar tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu Bill.me 19.03.2020 Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi. 18.03.2020
1 2
...
2