Par dzīvojamo māju tāmem un apsaimniekošanas maksu 2023.gadā

02.12.2022

SIA “Alūksnes nami” aicina dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2023.gadam!

Tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

Ņemot vērā Valstī noteiktos ierobežojumus, Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mājas, kuras nav pārņemtas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā) dzīvokļu īpašnieki ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2023.gadam var iepazīties elektroniski, sūtot pieprasījumu uz info@aluksnesnami.lv vai zvanot +371 64321456, vai iepriekš saskaņojot laiku klātienē SIA “ALŪKSNES NAMI” biroja telpās Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā.