Par mums

SIA “ALŪKSNES NAMI” ir Alūksnes novada pašvaldības 100 % kapitālsabiedrība, tās galvenais darbības virziens ir Sabiedrībai nodotā dzīvojamā fonda apsaimniekošana, 113 daudzdzīvokļu mājas (2130 dzīvokļi) Alūksnē ar kopējo apsaimniekojamo platību 100 203,32 m², tajā skaitā 202 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 7 875,92 m², 32 daudzdzīvokļu mājas (203 dzīvokļi) Alūksnes novada pagastos ar kopējo apsaimniekojamo platību 10 765,45 m², tajā skaitā 163 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 8 616,65 m², īres maksas iekasē no 110 neprivatizētajiem dzīvokļiem ar kopējo platību 5 776,95 m².

Sabiedrība veic būvniecības darbus, 2006. gada 29. martā ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā ar Nr. 2053-R.

Sabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.

Sabiedrības pamatuzdevums ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus Alūksnes novada teritorijā, tās galvenais uzdevums ir šo sabiedrībai nozīmīgo pakalpojumu nodrošināšana.