Informācija par kapitālsabiedrību

Nr.p.k.
Publiskojamā informācija
Publicētā informācija
1.
Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
2.
Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
2018., 2019. gada finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti un 2020.gada plāns
3.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)
2018.2019.gadā veiktās iemaksas
4.
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)
Nav saņemts
5.
Atalgojuma politikas principi
Atalgojuma politika
6.
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu) 
7.
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats
Auditēts 2019.gada pārskats
8.
Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)
SIA "ALŪKSNES NAMI” 100% apmērā ir Alūksnes novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās. 
9.
Informācija par organizatorisko struktūru
Uzņēmuma struktūra
10.
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
11.
Informācija par iepirkumiem
Iepirkumi 
12.
Statūti
Statūti