Informācija par kapitālsabiedrību

 

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicētā informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Visparējie mērķi, vīzija

Stratēģija 2023-2027

2.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Informācija

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Nefinašu mērķu īstenošanas rezultāti 2016-2019

Nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti  2020

Finanšu rādītāji 2016-2019

Finanšu rādītāji 2020

Darbības rezultāti 2021. gadā

Darbības rezultāti 2022. gadā

Darbības rezultāti 2023. gadā 

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Veiktās iemaksas 2016-2023

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Nav

6.

Finanšu pārskati

6.1.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

2016.gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads 

2021.gads

2022.gads

2023.gads 

6.2.

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats

2016.gads 3 mēneši

2016. gada 6 mēneši

2016.gada 9 mēneši

2016.gada 12 mēneši

2017.gada 3 mēneši

2017.gada 6 mēneši

2017.gada 9 mēneši

2017.gada 12 mēneši

2018.gada 3 mēneši

2018.gada 6 mēneši

2018.gada 9 mēneši

2018.gada 12 mēneši

2019.gada 3 mēneši

2019.gada 6 mēneši

2019.gada 9 mēneši

2019.gada 12 mēneši

2020.gada 3 mēneši

2020.gada 6 mēneši

2020.gada 9 mēneši

2020.gada 12 mēneši

2021.gada 3 mēneši

2021.gada 6 mēneši

2021.gada 9 mēneši

2021.gada 12 mēneši

2022.gada 3 mēneši

2022.gada 6 mēneši 

2022.gada 9 mēneši

2022.gada 12 mēneši

2023.gada 3 mēneši

2023.gada 6 mēneši

2023.gada 9 mēneši

2023.gada 12 mēneši

2024.gada 3 mēneši

7.

Informācija par īpašuma struktūru

Informācija

8.

Informācija par organizatorisko struktūru

Informācija

9.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)

10.

Informācija par iepirkumiem

Mājas lapā

11.

Statūti

Informācija

12.

Informācija par valdes locekļa profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņu

CV Valdes loceklis R.Bisenieks

13.

Atalgojuma politikas principi, valdes locekļa atalgojums

Atalgojuma politika

14.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)

15.

Dalībnieku sapulces

Dalībnieku sapulces 2018-2023

Dalībnieku sapulces 2024