Laurencenes iela 2,Alūksne, Alūksnes novads

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Laurencenes ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 78,39 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 69,26 CO2 ekv.t./gadā
altum