Laurencenes ielā 2,Alūksnē

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Laurencenes ielā 2, Alūksnē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 78,39 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 69,26 CO2 ekv.t./gadā
altum