Dārza iela 27, Alūksne, Alūksnes novads

Dārza iela 27, Alūksne, Alūksnes novads
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 27, Alūksnē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 66,12 kWh/m2 gadā;
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 17,37 CO2 ekv.t./gadā.
altum