Helēnas iela 55/3, Alūksne, Alūksnes novads

Helēnas iela 55/3, Alūksne, Alūksnes novads
Apkurināmā platība: 980,6 kv.m.
Energoauditā prognozētais siltumenerģijas ietaupījums: 55,0 %
Faktiskais siltumenerģijas ietaupījums: 43,8 %