Toņa iela 1, Alūksne, Alūksnes novads

Toņa iela 1, Alūksne, Alūksnes novads
Apkurināmā platība: 1611,6 kv.m.
Energoauditā prognozētais siltumenerģijas ietaupījums: 53,3 %
Faktiskais siltumenerģijas ietaupījums: 53,6 %

altum