Pils iela 34, Alūksne, Alūksnes novads

Pils iela 34, Alūksne, Alūksnes novads
Apkurināmā platība: 3939,1 kv.m.
Energoauditā prognozētais siltumenerģijas ietaupījums: 38,0 %
Faktiskais siltumenerģijas ietaupījums: 33,0 %