Pārvaldnieka atlīdzība

19.03.2020

SIA "ALŪKSNES NAMI" informē, ka no 2020. gada tiek mainīta Pārvaldnieka atlīdzība. Pārvaldnieka atlīdzība sastāv no pārvaldnieka peļņas 0,02 EUR/kvm un pārvaldnieka izdevumiem 0,15 EUR/kvm, kas tiek aplikts ar PVN 21%. Daudzdzīvokļu mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, izmaiņas pārvaldnieka atlīdzībā stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri. Daudzdzīvokļu mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, izmaiņas pārvaldnieka atlīdzībā stājas spēkā ar 2020. gada 1. februāri.