Energoefektivitātes paaugstināšana

18.03.2020

Šobrīd, saskaņā ar 2016. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”, tiek īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas projekti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Helēnas ielā 43, Alūksnē.