Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa

18.03.2020

SIA “ALŪKSNES NAMI” informē, ka, pamatojoties uz 11.07.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, sabiedrība ir sastādījusi  Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019. gadu. Pārskats attiecas tikai uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un mājas atrodas Alūksnes novada pašvaldības bilancē.

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019. gadu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “ALŪKSNES NAMI” kancelejā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā sākot no 2020. gada 1.aprīļa.

Jautājumu gadījumā lūdzam griezties SIA “ALŪKSNES NAMI” birojā Rūpniecības ielā 4,Alūksnē, Alūksnes novadā pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka Ulda JAUNZEMA.