Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa

18.03.2020

 “ALŪKSNES NAMI” informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabinetanoteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, sabiedrība ir sastādījusi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019. gadu. Pārskats attiecas tikai uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un mājas atrodas Alūksnes novada pašvaldības bilancē.

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019. gadu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “ALŪKSNES NAMI” kancelejā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē sākot no 2020. gada 1.aprīļa.

Jautājumu gadījumā lūdzam griezties SIA “ALŪKSNES NAMI” birojā Rūpniecības ielā 4,Alūksnē pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka Ulda Jaunzema.