Par dzīvojamo māju tāmem un apsaimniekošanas maksu 2022.gadā

15.10.2021

SIA “Alūksnes nami” aicina dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2022.gadam!

Tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

Ņemot vērā Valstī noteiktos ierobežojumus, Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mājas, kuras nav pārņemtas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā) dzīvokļu īpašnieki ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2022.gadam var iepazīties elektroniski, sūtot pieprasījumu uz info@aluksnesnami.lv vai zvanot +371 64321456

Klātienē pieņemšana netiek organizēta.