Par civiltiesisko apdrošināšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļos

23.07.2021