Informācija

25.03.2021

SIA “ALŪKSNES NAMI” informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, sabiedrība ir sastādījusi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2020. gadu. Pārskats attiecas tikai uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un mājas atrodas Alūksnes novada pašvaldības bilancē. 

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2020. gadu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “ALŪKSNES NAMI” kancelejā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē sākot no 2021. gada 1.aprīļa iepriekš sazinoties ar nekustamā īpašuma pārvaldnieku Uldi JAUNZEMU (t. 28324910, e-pasts: uis.jaunzems@aluksnesnami.lv).