backImage
backImage
backImage

SIA “ALŪKSNES NAMI” ir Alūksnes novada pašvaldības 100 % kapitālsabiedrība, tās galvenais darbības virziens ir Sabiedrībai nodotā dzīvojamā fonda apsaimniekošana

Aktualitātes

Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paagstināšana Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paagstināšana Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā

Ir uzsākts projekts "Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā" ar mērķi veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamā ēkā.

Projekta nosaukums:"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkas" 4.2.1.1 specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros.

DME projekta numurs: DME 0000813

19.01.2023
Iznomā telpas Iznomā telpas

SIA "ALŪKSNES NAMI" iznomā telpas Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā. Telpas atrodās 1. stāvā. Plašākai informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni 64321456.

 

19.12.2022
Par dzīvojamo māju tāmem un apsaimniekošanas maksu 2023.gadā Par dzīvojamo māju tāmem un apsaimniekošanas maksu 2023.gadā 02.12.2022 Par būvdarbu pabeigšanu Par būvdarbu pabeigšanu

Dārza iela 25, Alūksnē, Alūksnes novadā būvdarbi pabeigti.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tika veikta saskaņā ar 2016. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto Granta līgumu Nr.021939/DME0000498, DME projekta Nr. DME 0000498.
Pēc pagaidu energosertifikāta datiem
* siltumenerģijas ietaupījums: 86.06kWh/m2 gadā
*siltumnīcefekta gāzu samazinājumu: 21.84 CO2 ekv.T./gadā

01.02.2022