Paveiktie projekti

Dārza iela 27, Alūksne
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 27, Alūksnē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 66,12 kWh/m2 gadā;
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 17,37 CO2 ekv.t./gadā.
altum
Pils iela 34, Alūksne, Alūksnes novads

Helēnas iela 55/3, Alūksne, Alūksnes novads
Apkurināmā platība: 980,6 kv.m.
Energoauditā prognozētais siltumenerģijas ietaupījums: 55,0 %
Faktiskais siltumenerģijas ietaupījums: 43,8 %

Toņa iela 1, Alūksne, Alūksnes novads
Apkurināmā platība: 1611,6 kv.m.
Energoauditā prognozētais siltumenerģijas ietaupījums: 53,3 %
Faktiskais siltumenerģijas ietaupījums: 53,6 %

Pils iela 34, Alūksne, Alūksnes novads
Apkurināmā platība: 3939,1 kv.m.
Energoauditā prognozētais siltumenerģijas ietaupījums: 38,0 %
Faktiskais siltumenerģijas ietaupījums: 33,0 %