Personāls

Valdes loceklis
Armands MUSTS
+371 28659051 armands.musts@aluksnesnami.lv
Kancelejas un personāla vadītāja - juriste
Iveta ZAĶE
+371 64321694 iveta.zake@aluksnesnami.lv
Informācijas ievadīšanas operatore
Olga VLADA
+371 64321456 olga.vlada@aluksnesnami.lv
Biroja administratore
Anna GAILIŠA
+371 64321456 anna.gailisa@aluksnesnami.lv
Galvenā grāmatvede
Inita BRICE
+371 64321694 inita.brice@aluksnesnami.lv
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Uldis JAUNZEMS
+371 28324910 uldis.jaunzems@aluksnesnami.lv
Lietvede-ražošanas dispečere
Skaidrīte PŪPOLA
+371 29210846 skaidrite.pupola@aluksnesnami.lv
Būvdarbu vadītājs
Uldis BUMBURS
+371 27867077 uldis.bumburs@aluksnesnami.lv