Paveiktie projekti

Pils iela 34, Alūksne, Alūksnes novads

Helēnas iela 55/3, Alūksne, Alūksnes novads
Apkurināmā platība: 980,6 kv.m.
Energoauditā prognozētais siltumenerģijas ietaupījums: 55,0 %
Faktiskais siltumenerģijas ietaupījums: 43,8 %

Toņa iela 1, Alūksne, Alūksnes novads
Apkurināmā platība: 1611,6 kv.m.
Energoauditā prognozētais siltumenerģijas ietaupījums: 53,3 %
Faktiskais siltumenerģijas ietaupījums: 53,6 %

Pils iela 34, Alūksne, Alūksnes novads
Apkurināmā platība: 3939,1 kv.m.
Energoauditā prognozētais siltumenerģijas ietaupījums: 38,0 %
Faktiskais siltumenerģijas ietaupījums: 33,0 %