Komunālie pakalpojumi,
namu apsaimniekošana

Paveiktie projekti

Par mums

SIA “ALŪKSNES NAMI” ir Alūksnes novada pašvaldības 100 % kapitālsabiedrība, tās galvenais darbības virziens ir Sabiedrībai nodotā dzīvojamā fonda apsaimniekošana, 113 daudzdzīvokļu mājas (2130 dzīvokļi) Alūksnē ar kopējo apsaimniekojamo platību 100 203,32 m², tajā skaitā 202 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 7 875,92 m², 32 daudzdzīvokļu mājas (203 dzīvokļi) Alūksnes novada pagastos ar kopējo apsaimniekojamo platību 10 765,45 m², tajā skaitā 163 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 8 616,65 m², īres maksas iekasē no 110 neprivatizētajiem dzīvokļiem ar kopējo platību 5 776,95 m².

Sabiedrība veic būvniecības darbus, 2006. gada 29. martā ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā ar Nr. 2053-R.

Sabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.

Sabiedrības pamatuzdevums ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus Alūksnes novada teritorijā, tās galvenais uzdevums ir šo sabiedrībai nozīmīgo pakalpojumu nodrošināšana.

Pakalpojumi

Veicam visus nepieciešamos darbus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 408 no 11.07.2017

Tehniskie darbi ēkas uzturēšanas vajadzībām

1. Siltumapgādes sistēmas uzturēšana
2. Ūdens un kanalizācijas sistēmas uzturēšana, nepārtrauktas darbības nodrošināšana
3. Elektroinstalācijas, koplietošanas telpu un teritorijas apgaismojuma nodrošināšana
4. Dūmvadu uzturēšana un apsekošana
5. Ventilācijas sistēmas uzturēšana
6. Lietus ūdens noteku sistēmas uzturēšana
7. Avārijas seku novēršana diennakts laikā

Teritorijas sakopšanas darbi

1. Teritorijas uzkopšana ievērojot sezonas apstākļus
2. Dārznieka pakalpojumu sniegšana
3. Sniega tīrīšana, savākšana un izvešana
4. Atkritumu urnu apkope un iztukšošana

Administrēšana un pārvaldes darbi

1. Nekustamā īpašuma pārvaldnieka pakalpojumu sniegšana
2. Grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sniegšana saskaņā ar LR pastāvošo likumdošanu
3. Apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājuma fonda glabāšana
4. Būvdarbu tāmju sastādīšana
5. Juridiskās darbības un konsultācijas(sadarbība ar būvuzņēmējiem un cita veida līguma slēgšana)
6. Teritorijas labiekārtošana, ēku remonta, celtniecības un citu kopīpašumam nepieciešamo darbu plānošana, darbu organizēšana un vadīšana

Piedāvājumi dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašniekiem

1. Santehniķa, elektriķa namdara un citi pakalpojumi
2. Kosmētiskā remonta darbi

Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”
Reģistrācijas Nr.: 40003410625
Adrese: Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301

Tālrunis: +371 64321456
E-pasts: aluksnes.nami@aluksnesnami.lv

Norēķinu rekvizīti:

SEB banka (UNLALV2X) LV13UNLA0025004345612
Swedbanka (HABALV22) LV24HABA0551021190011
AS Citadele (PARXLV22) LV46PARX0005450040001

Darba laiks:

Darbdienās: 8.00–17.00

Tālrunis uzziņām un jautājumiem
+371 64321456
+371 29210846

Apmeklētāju pieņemšana PIRMDIENĀS
Dārza ielā 11, 102.telpā:

13.00 līdz 17.00 - pieņem nekustamā īpašuma pārvaldnieks

15.30 līdz 17.30 - pieņem valdes loceklis

SIA „ALŪKSNES NAMI” avārijas tālrunis (ārpus darba laika): +371 29115430
SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” avārijas tālrunis: +371 80000404

Valdes loceklis 

Armands MUSTS 

+371 28659051

armands.musts@aluksnesnami.lv

Galvenā grāmatvede 

Inita BRICE 

+371 64321694

inita.brice@aluksnesnami.lv

Juriste 

Māra KAULIŅA 

+371 26490044

mara.kaulina@aluksnesnami.lv

Kancelejas un personāla vadītāja - juriste

Iveta ZAĶE 

+371 64321694

iveta.zake@aluksnesnami.lv


Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Uldis JAUNZEMS
+371 28324910
uldis.jaunzems@aluksnesnami.lv

Būvdarbu vadītājs

Uldis BUMBURS

+371 27867077

uldis.bumburs@aluksnesnami.lv

Informācijas ievadīšanas operatore 

Olga VLADA 

+371 64321456

olga.vlada@aluksnesnami.lv

Lietvede-ražošanas dispečere 

Skaidrīte PŪPOLA 

+371 29210846

skaidrite.pupola@aluksnesnami.lv